Nyeste innlegg

Sider: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Informasjonsmøte før fest i mai...?
12
Informasjonsmøte for nye medlemmer med tilbud om å treffe medlemmer på kafètreff annet sted samme dag...
13
Hvem:
Besøkende medlemmer fra samarbeidsforeninger kan delta i alle arrangementer som ikke eksplisitt er forbeholdt medlemmer.
 
Who:
Visiting members of organisations with friendship agreements may participate in all events that are not explicitly reserved members.
 
•       Det finnes helt åpne treff, og treff der medlemmer kan ha med gjester. Disse annonseres vanligvis på Fetlife / Facebook og er ikke tema for denne artikkelen.
•       Denne artikkelen er for deg som er medlem i en samarbeidsforening.
•       Er du ofte i Bergen kan du godt bli ordinært medlem. Vi forsøker å gjøre dette fleksibelt.
•       Ikke sikker på om du er omfattet? Se liste nederst.

 
• SMB sometimes have completely public events or events where members can bring a guest. These are published on fetlife or facebook and is not covered by this document.
• If you visit Bergen frequently, full membership might be more appropriate. We try to make the process as smooth as possible.
• Not sure that you are eligble for entry? See list at the end.

 
Plan
Arrangementsliste sendes våre samarbeidsforeninger samt publiseres på Fetlife: https://fetlife.com/groups/25153
 
NB: Adresse og annen info publiseres på SMB sine interne websider. Det enkleste kan være å ha kontakt med et medlem eller festansvarlig på forhånd.
SMB har også Discord kanal og facebook page som mulige kommunikasjonskanaler.
 
Plan
List of events are sent to our friendship organisations and is published on Fetlife: https://fetlife.com/groups/25153
 
Note: Address and last minute info is published on the internal web pages only. The simplest is probably if you make contact with the responsible for the event or a member to make sure you get all necessary info.
SMB also has a Discord channel and facebook page that you might find useful.
 
Registrering
Besøkende medlemmer må kunne fremvise gyldig medlemskort ved ankomst arrangement og oppgi samhørende nick/nummer ved påmelding.
Styrene har mulighet for å utveksle generell informasjon om besøkende ved behov. Av denne grunn må uten unntak påmelding skje i god tid og aldri senere enn 24 timer før arrangement.
Besøkende medlemmer har ikke anledning til å ha med gjest - alle må meldes på og oppfylle krav.
Har du ikke tilgang til web-sidene til SMB kan registrering skje ved epost til arrangement@smbergen.org .
 
Registration
Visitors must be able to present a valid membership card upon arrival to the event and specify their nick / member number when registering.
The associations might exchange general information about visitors if needed. For this reason, invariably registration must be well in advance and never later than 24 hours before the event.
Visitors are not allowed to bring a guest - all must be registered and fulfil the demands above.
If you do not have access to the web pages of SMB, you can register via email to arrangement@smbergen.org .
 
Ved ankomst:
Hvis du ikke er kjent fra før, må du være forberedt på å vise bekreftelse på at du er den du gir deg ut for å være, spesielt om ikke kommunikasjon mellom foreningene var mulig før arrangementet.
Er det din første gang på fest, ta høyde for å komme 30 minutter før for en kort informasjon. Gi beskjed til arrangementsansvarlig om dette ved registrering.
 
On arrival:
If you are not well-known, you should be prepared to show confirmation that you are who you purport to be, especially if no communication between societies were possible before the event.
If this is your first party, please make room to arrive 30 minutes early and give the organiser notice when registering.
 
Besøkende medlemmer betaler gjestepris, som normalt er noe høyere enn for medlemmer i SMB.
 
Visitors pay guest price, which is normally slightly higher than for members of SMB.
 
Være ute i god tid. Vær oppmerksom på at mange arrangement av diskresjonshensyn har et tidspunkt for når dørene lukkes.
 
Be early. Note that many events due to discretion has deadline whereafter the doors close.
 
På arrangementet
På arrangementer er det alltid arrangørens regelverk og vedtekter som gjelder. Disse er tilgjengelig på arrangementet.
 
At the event
At events it is always the organizer's regulations and by-laws that are valid. These are available at the event.
 
Hvis ikke annet er angitt, er fetish eller mørke klær akseptabelt som festantrekk. Unngå joggesko / joggebukse.
 
Dresscode when nothing specific is stated for the event is fetish or black. Avoid sneakers and sweatpants.
 
I prisen på fest er det vanlig at det inngår brus/snacks.  SMB har ikke eget løyve, og forhold til alkohol-servering eller medbragt avhenger av lokalets regler. All bruk av alkohol skal uansett være svært moderat. Andre rusmidler er ikke tillatt.
 
At parties, some soda/snacks are normally included in the entrance fee. SMB is not licenced, so use of alcohol depends on the premise/house rules. Any use of alcohol shall be strictly moderate. Use of any other drugs are not permitted.
 
Diskresjon er en sentral verdi hos SMB.
Mobiltelefon og kamera skal legges igjen i garderoben med mindre annet er avtalt.
 
Discretion is a core value of SMB. Leave cell phones and other recording devices in the dressing room / wardrobe unless explicitly agreed.
 
SMB er basert på frivillighet. Tilbud om å hjelpe til for rigging / rydding settes pris på. Det kan være lurt å fortelle de som er festvakt (de har armbind) om at du er på besøk. De kan kanskje introdusere deg eller hjelpe til for å få deg til å føle deg velkommen. Sitter du i en krok for deg selv er det ikke sikkert andre skjønner at du er ny eller ønsker kontakt.
 
SMB is based on volunteer work. Any offer til help during rigging / cleaning is appreciated. It might be a good advice to make yourself known to the event responsible (they should wear a hi-visibility armlet). They might introduce you og help you feel welcome. If you choose to sit by yourself, it is not sure that others understand you are new and want contact.
 
 

As of April 2018, these organisations are eligble for visitor participation at SMB events:Welcome!
 
14
Infomøte for nye medlemmer - PåskePlayBar samme dag. Ta på noe gult om du vil begge steder!
15
Dette er en fin anledning til å kunne bli medlem før Kinkferansen se kinkferansen.no.
16
Informasjonsmøte for nye medlemmer.
Ansvarlig: PoML
17
Meld i fra om hvem som kan allerede søndag.
Dette er en fin anledning til å kunne bli medlem før neste fest og før årsmøtet.
Ansvarlig: leder@smberg.com (PoML)
18
Informasjon og medlemskap / Å bli medlem av SM Bergen
« Nyeste innlegg av Admin mai 12, 2015, 23:27 »
Å bli medlem av en bdsm-organisasjon er et stort skritt for mange, og flere av oss som allerede er medlemmer samlet mot i lang tid før vi nærmet oss miljøet. Reaksjonen i etterkant er lik hos de fleste: - Dette var jo ikke farlig, jeg skulle blitt med tidligere!

Fadderordningen

For å bli medlem i SMBergen sender du først en mail til oss med en kort presentasjon av deg selv. Du vil da få svar fra vår faddergruppe, som ønsker deg velkommen til et informasjonsmøte. På møtet blir du møtt av faddere som er erfarne medlemmer av SMB. De vil fortelle deg om våre ulike arrangementer og tilbud, om regler, diskresjon og annet viktig. De vil også gjerne få vite litt om hvem du er. Hvor mye du velger å dele, er opp til deg.

Etter møtet sender du beskjed om du fremdeles har lyst til å bli medlem men informasjon om nick og adresse for registrering i kartoteket. Er du akseptert, får du betalingsinformasjon , kan betale medlemsavgift og blir registrert i vårt medlemsforum – og har selvsagt full adgang til alle SMBs arrangementer.

Vi har en nyetablert mentor/fadderløsning som kan følge deg opp i den første tiden din som medlem om du ønsker det. Synes du for eksempel det er litt guffent å skulle komme alene på første kafé, kan du møte noen på veien og slik at dere kan gå dit sammen.

Arrangementer

SMBergen er en aktiv organisasjon. Vi har to faste treff hver måned: Et kafétreff og en såkalt PlayBar. I tillegg arrangerer vi hytteturer, fester, temakvelder, workshops, hobbykvelder, fetisjtreff, byturer og mye mer. Noe av aktiviteten er det styret som legger til rette for, andre er det medlemmene selv som tar initiativ til for så å bruke vårt medlemsforum som markedsføringskanal.

Hvem møter du på arrangementene?

Som medlem av SM Bergen vil du møte en varm, åpen gjeng mennesker som er veldig forskjellige – men har en ting felles: En ekte interesse for bdsm og/eller fetisjisme. Mange har fått venner som både er tyve år eldre og tyve år yngre enn seg selv, venner med helt ulik bakgrunn og som de sannsynligvis aldri hadde møtt om det ikke var for denne felles interessen.

Det er fantastisk å være i et miljø der du slipper å sensurere hva du sier eller være redd for å ”glippe ut” med noe til feil person. I SMBergen er takhøyden stor for egne og andres kink, og det skal ganske mye til for å få noen til å heve på et øyelokk! Vi kan diskutere heftig, men toleransen ligger alltid i bunn.

Så send en e-post til medlemskap@smberg.com dersom du føler at dette er noe for deg. Du kan også sende en PM dersom du skulle ha noen spørsmål. Vi lover å ta godt imot deg! Flere ganger i året arrangerer vi også åpen kafé. Da kan du komme og møte oss og stille spørsmål eller bare slå av en prat. De åpne kaféene vil bli annonsert her i gjesteforumet, i gruppen vår på Fetlife (SM Bergen Informasjon) og på SMil sine sider.
19
Informasjon og medlemskap / BDSM noe for meg? En artikkel av AdAstra
« Nyeste innlegg av Leder september 29, 2010, 22:38 »
Flere artikler ligger inne på gjesteforumet. Registrer deg for å få tilgang.


© 2010 - AdAstraBergen@hotmail.com
Dette er en personlig artikkel sett fra mitt personlige ståsted, med verdifulle innspill fra min kjære rubin. Det representerer ikke noe offisielt syn fra SM Bergen. Om du har synspunkter, kommentarer eller spørsmål rundet dette, så ta gjerne kontakt!


Nysgjerrighet, spenning, tabu, lengsel, kåthet. Det er mye som kan dra oss mot BDSM, mange ulike veier som kan føre oss mot samme sted. Noen har hatt tanker og lengsler fra veldig ung alder, mens andre finner slike følelser mye senere i livet. Felles for alle er at man til sist kommer til et spørsmål som kan formuleres som “BDSM, er det noe for meg?”.

Hvilken opplevelse dette spørsmålet gir den enkelte varierer veldig mye. Vi har alle veldig ulike bakgrunner, er i ulike livssituasjoner, og har ulike verdisyn. Noen velger BDSM bort, mens andre finner veien inn i et BDSM liv som kan berike mye.

Om du er i en situasjon der du har spørsmålet “Er BDSM for meg?” i deg, er det først noen viktige ting du bør vite.

Du er normal! Vi som praktiserer BDSM er som gruppe svært forskjellige, og reflekterer samfunnet forøvrig. Du finner oss blandt begge kjønn, i alle aldersgrupper, blant både hetrofile og homofile, med alle typer utdannelsesnivåer, inntektsgrupper og arbeidsplasser, over hele Norge, fordelt blandt alle politiske partier, samt familiesituasjon. Man finner også BDSM utøvere blandt mange religioner, men man finner klart færre som bekjenner seg som BDSM utøver blandt de religionene som har et veldig strengt moralsyn. Man kan oppsummere dette ved ordene “Hva er normen for å være normal”? Vi er like normale, alternativt unormale, som alle andre i samfunnet. Vi har alle våre ting som gjør oss spesielle, og for oss er BDSM en ting som gjør oss spesielle. Og i våre øyne er dette en positiv ting.

BDSM interesse er ikke et psykologisk problem! BDSM utøvere er stort sett som folk flest, på godt og vondt. Det finnes folk som sliter med psykologiske ting blandt BDSM utøvere også, men ikke i større grad enn befolkningen ellers. Vi er i 2010 også endelig friskmeldt. Tidligere var det slik at en sykdomskode (ICD-10 / F65.5) betegnet bl.a. sadomasokisme som en sykdom. Denne koden er nå fjernet fra den norske listen, slik at vi nå også på papiret er like friske som vi er i virkeligheten også.

Det å være underdanig gjør deg ikke til en dørmatte! BDSM er ikke noe som endrer menneskeverdet. Respekt og gjensidig ydmykhet er et gjennomgående tema i ansvarlig BDSM. Det å underkaste seg er et aktivt valg en underdanig gjør, og skal kun gjøres til den som den underdanige ønsker å underkaste seg. Selv om man er underdanig av legning, er det å være underdanig ikke noe man alltid er ovenfor alle dominante.

Det å være dominant gjør deg ikke slem! En god dominant har respekt for den som underkaster seg, og ydmykhet ovenfor den maken man innehar. Dette er uavhengig av det å utøve makten, irettesette, og endog straffe en underdanig. I et forhold mellom en underdanig og en dominant, er det gjensidige samtykket som er gitt et uttrykk for det gjensidige behovet som man gir hverandre. Når man utøver dominansen ovenfor en villig underdanig, er dette til glede for den underdanige, selv om det på overflaten kan virke tøft og voldsomt.

Jeg håper de som har hatt vanskeligheter med å håndtere sine BDSM følelser kan trekke pusten dypt, slappe av, og vite at, ja du er interessert i BDSM, du er ikke alene om det, og alt er vel.

Folk finner BDSM interessen på veldig ulike tidspunkter i livet. Noen finner spor så lang tilbake som i sin barndom der de likte leker der man f.eks. ble fanget. Noen finner det i sin ungdom, og begynner smått å relatere følelsene til en gryende seksualitet. Andre finner det i voksen alder gjennom mer avansert utforskning av sin seksualitet. Det er heller ikke skjeldent at personer søker inn til BDSM miljø sent i livet, ofte etter å ha skjult tankene og lystene gjennom mange år. Når tankene og lystene vekkes mens man er i et forhold, er det vanskelig for mange å åpne seg for sin partner på disse områdene. Frykt og skam gjør at mange undertrykker disse følelsene, spesielt for å bevare et forhold der barn gjerne er en sentral faktor. Når barna vokser opp kommer disse lystene gjerne på nytt til overflaten.

Det å åpne seg for en partner er ikke enkelt. Et håp om å få aksept for en viktig følelsesmessig del av seg selv blir fort overskygget av frykten for å bli avvist, og frykten for derved å skade forholdet på lang sikt. Det er derfor viktig når man etablerer forhold at man tidlig er åpen om sine ønsker og behov, slik at man unngår en mye tyngere dialog senere. Ærlighet er et viktig grunnlag i alle forold, også ærlighet om BDSM tanker fordi behovet for tillit er stort i BDSM. Om man finner følelsene mens man er i et forhold er det viktig at man tør bekjenne sine tanker for sin partner, og ikke leve ut disse sidene med et skjult alter ego bak ryggen på sin partner. Slikt er utroskap, og veldig skadelig for forholdet. Man bør derimot søke lettfattelig informasjon om temaet, og gi dette til sin partner. Utforsk BDSM verden steg for steg, og sammen med din partner hele veien. Slik kan BDSM over tid ender opp med å berike forholdet for begge parter. Om man finner at det er ting en partner ikke vil utforske kan man eventuellt søke aksept hos sin partner om å finne lekepartnere på utsiden av forholdet.

Det kan være vanskelig å åpne seg for sin partner, men større er nok frykten for at bdsm interesser skal komme ut til andre i ens omgivelser. Risikoen for avvisning, og skadede forhold blir fort vurdert som stor, f.eks. i sin karriære. Men de gode nyhetene er at det er fullt mulig å leve ut sine BDSM preferanser med den graden av diskresjon man ønsker. Om man bruker BDSM som lek kan man tilpasse det som en del av det intime samværet med sin partner. Man trenger heller ikke kjøpe mye avansert utstyr. Man kan uttrykke dominans uten noe utstyr overhode, og for de som liker utstyr kan mye av det man ellers har i hverdagen benyttes til felles glede. Om man tar med seg dominansen ut av soverommet og inn i hverdagen, er det fult mulig å inføre regler og ritualer som kun en selv og sin partner kjenner til og forstår, mens ingen andre vil merke noe. For de som søker inn i BDSM foreninger vil de seriøse foreningene forstå og vektlegge diskresjonen for sine medlemmer, og beskytte disse. Frykten for å møte kjente i en slik forening er stort sett større en den trenger å være. Om man møter noen man kjenner der, så er det fordi den andre har samme interesse som deg selv, og har samme ønske om diskresjon som deg selv. I stedet for kan det være en fin kilde til nye og spennende vennskaper!

Det er viktig å skille mellom fantasi og virkelig BDSM. Man kan finne mye noveller, bilder og filmer på internet som kan være en god kilde til inspirasjon, men nok stort sett er annerledes enn den BDSM man opplever selv. Situasjoner som er svært pirrende kan være farlige, uansvarlige, endog ulovelige i virkeligheten. Situasjoner som er pirrende på avstand vil inneholde praktiske utfordringer som kan forstyrre lek. Med en fleksibel holdning og en god dose humor på lur, kommer man likvel veldig langt.

BDSM verden er stor, og inneholder mange komplekse følelser. En vandring i BDSM verden er like mye en vandring i sin egen indre verden. Regn med at du vil oppdage mange nye spennende aspekter ved deg selv, noe som vil utvikle deg som menneske. Hvilke deler av BDSM verden som er rett for deg vil du finne ut av over tid. Er du dominant eller underdanig, eller vil det avhenge av partner, tid og sted? Ønsker du det som et krydder i seksuallivet, eller trenger du det som en sentral del av hverdagen? Det er ikke uvanlig at folk i begynnelsen skifter mellom Dominans / underkastelse (switching). Graden av BDSM kan også variere over tid. Noen har det som et sterkt element en stund, for så å fase det ned i en periode der livet er krevende på andre områder, for så å finne tilbake til BDSM. BDSM verden er stor, og vår plass i den er like varierende over tid som vi utvikler og endrer oss som mennesker. Dette er en av de flotte tingene, ettersom våre behov og lyster endres over tid vil det alltid være noe i BDSM verden som er akkurat rett. Finn det, nyt det, og gled deg over livet!
20
Informasjon og medlemskap / Loven og SM
« Nyeste innlegg av Leder juni 18, 2010, 10:16 »
Her kan du lese en bra artikkel om samtykke og lovligheten av SM

http://www.revisef65.org/loven.html
Sider: 1 [2] 3 4 ... 10