registreringserklæring

Forum-policy

Du samtykker, gjennom din bruk av dette forumet, at du ikke vil legge ut materiale som er falskt, ærekrenkende, unøyaktig, fornærmende, vulgært, hatefullt, trakasserende,  truende, eller på annen måte er i strid med internasjonal eller norsk lov. Du samtykker også til ikke å poste kopibeskyttet materiale med mindre du eier opphavsretten eller du har skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettsbeskyttet materiale. Spam, reklame, kjedebrev, pyramidespill, og appellering er også forbudt på dette forumet.

For tilgang til annet enn gjesteforumet fordres det et medlemskap i SM Bergen, dvs at du har deltatt på informasjonsmøte eller tilsvarende og betalt årsavgift og akseptert som medlem.
Etter registrering må du finne et informasjonsmøte i kalenderen og melde deg på dette. Samme sted kan du legge inn kommentar om du har spesielle behov.
Gjester som ikke går videre til å bli medlem vil bli slettet fra registeret etter ca 12 måneder.

Du plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, såvel innad som utad.
Det er ikke tillatt at man via SM Bergen fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller sverter SM Bergen, noen av medlemmene eller andre som har tilknytning til foreningen, eller på andre måter bedriver personangrep.

Varsling er en rett og plikt, men skal skje på avtalt måte.
Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, SM Bergens vedtekter og reglement, eller alvorlige brudd med kultur og etiske retningslinjer. Overtredelsen kan gjelde både personlig adferd, eller organisatorisk overtramp gjort innenfor rammene av foreningen.
SM Bergen oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold så tidlig som mulig fordi det kan være positivt for de impliserte å rydde opp i et kritikkverdig forhold så tidlig som mulig. SM Bergen er heller ikke tjent med at kritikkverdige forhold i organisasjonen holdes skjult. Den som varsler skal ikke møte represalier for dette. Varsel skal skje skriftlig til styret eller leder via epost eller PM.


Merk at det er umulig for eierne av dette forumet å bekrefte gyldigheten av alle innlegg. Husk at vi ikke aktivt monitorerer innleggene, og som sådan, er ikke ansvarlig for innholdet som finnes. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten, eller nytten av informasjon som presenteres. Meldingene uttrykker brukernes synspunkter, og ikke nødvendigvis synspunktene til dette forumet, ISP ansatte, datterselskaper, eller dette forumets eier. Alle som føler at et innlegg er støtende oppfordres til å umiddelbart varsle en administrator eller moderator på dette forumet. Administrator og eieren av dette forumet forbeholder seg retten til å fjerne upassende innhold, innenfor en rimelig tidsramme, dersom de mener at fjerning er nødvendig. Dette er en manuell prosess, man må innse at de ikke er i stand til å fjerne eller redigere et innlegg umiddelbart. Denne policyen gjelder også for informasjon i medlemsprofilen.

Du er helt og holdent ansvarlig for innholdet i dine meldinger. Videre samtykker du i å sikre og holde eierne av dette forumet, andre relaterte nettsteder til dette forumet, dets tillitsvalgte skadeløse. Eierne av dette forumet forbeholder seg retten til å avsløre din identitet (eller annen relatert informasjon samlet på dette forumet) i tilfelle av en formell klage eller et rettslig skritt som oppstår forårsaket av din bruk av dette forumet.

Når du registrerer deg, velger du brukernavnet ditt. Vi anbefaler at du velger et egnet brukernavn, og gjerne det samme som du eventuelt bruker på FetLife. Med denne brukerkontoen som du er i ferd med å registrere, godtar du at du aldri gir ditt passord til en annen person, bortsett fra en administrator, dette for din egen beskyttelse og for vi skal kunne gjenkjenne deg senere. Du samtykker også til ALDRI å bruke en annen persons konto, uansett grunn. Vi anbefaler at du bruker et komplekst og unikt passord for kontoen din, for å hindre misbruk av din konto.

Etter at du har registrert deg og har logget inn på dette forumet, vil du kunne fylle ut en mer detaljert profil. Det er ditt ansvar å gi presise og riktige opplysninger. All informasjon forumets eier eller administratorer / tillitsvalgte finner unøyaktige, støtende eller vulgær, vil bli fjernet, med eller uten forvarsel. Passende sanksjoner kan være aktuelt.


Vær oppmerksom på at din IP-adresse blir registrert på hvert innlegg, i tilfelle du trenger å bli utestengt fra dette forumet eller at din ISP kontaktes. Dette vil bare skje i tilfelle hvor det er et grovt brudd på denne avtalen.

Vær også oppmerksom på at dette nettstedet lagrer en informasjonskapsel (cookie), en tekstfil som inneholder litt informasjon (som ditt brukernavn og passord), i nettleserens hurtigbuffer. Dette brukes KUN for å opprettholde din innlogging. Nettstedet samler ikke inn eller sende ikke noen annen form for informasjon til din datamaskin.

Styret 2018-01-04.